Villkor för Göteborgs universitets alumndatabas

För vem?
GU Alumn är ett nätverk för tidigare studenter vid Göteborgs universitet, så kallade alumner. Syftet är att utveckla kontakten mellan medarbetare och studenter vid Göteborgs universitet och universitetets alumner för ömsesidigt utbyte. Nyckeln till nätverket är alumndatabasen. 

Uppgifter om dig
Vi saknar uppgifter om dig, ditt arbete, din tid vid Göteborgs universitet samt om och hur du vill hålla kontakten med oss. Fyll i uppgifterna i det webbaserade anmälningsformuläret. Uppgifterna lagras i vår accesskyddade alumndatabas, där hela innehållet bara är tillgängligt för medarbetare vid Göteborgs universitet som arbetar med alumnverksamhet. Uppgifter som namn, utbildning och examen kan ses av alumner som antingen har lämnat informationen på denna webbplats eller har fyllt i ett formulär och skickat till oss.

Utveckla kontakt utifrån dina intressen
De uppgifter som du lämnar kommer att användas för att utveckla alumnverksamheten och kontakten mellan dig och Göteborgs universitet. Genom att fylla i det sista avsnittet om hur du önskar fortsätta din kontakt med oss, kan vi utveckla och skräddarsy vår service till dig utifrån dina önskemål.

Personuppgiftslagen
I enlighet med personuppgiftslagen vill vi informera dig om den behandling av dina personuppgifter som utförs av Göteborgs universitet. Personuppgifterna som registreras i alumndatabasen kommer att användas för att hålla kontakt med tidigare studenter i syfte att skapa och stärka relationerna för ömsesidigt utbyte. Det kommer framför allt att ske via utskick om det du är intresserad av. Genom att lämna dina uppgifter i alumndatabasen godkänner du att Göteborgs universitet får behandla dina personuppgifter. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som görs.

Om de uppgifter vi har om dig idag
Alla uppgifter om utexaminerade som namn, utbildning, examen och examensår överförs automatiskt till alumndatabasen från Göteborgs universitets studiedokumentationssystem Ladok. Samma sak gäller om du har läst fristående kurser på samhällsvetenskapliga eller humanistiska fakulteten, 90 respektive 60 avklarade högskolepoäng i ett ämne. Din aktuella folkbokföringsadress uppdateras minst en gång per år med uppgifter från SNavet (Skatteverkets person- och adressregister).

Avgör vilka uppgifter vi ska ha om dig
Utgångspunkten är att uppgifter som namn, utbildning, examen och studietid kan ses av alla alumner som registrerat sig. Men när du fyller i uppgifter om till exempel din karriär eller nuvarande arbetsplats, kan du själv avgöra vilka uppgifter om dig som ska synas för andra alumner. Observera att universitetet är en statlig myndighet och är därför i vissa fall skyldig att lämna ut information som finns i databasen. Du har rätt att när som helst ta del av all den information som finns registrerad om dig.

Om personnummer
Eftersom vi har 10 000-tals alumner behöver vi ditt personnummer för en säker identifiering när vi kontrollerar att du är en före detta student vid Göteborgs universitet samt vid automatisk adressuppdatering via Navet. Personnumret är dock dolt och är inte synligt för andra alumner.

Förbehåll
För att alumndatabasen ska bli en trevlig tjänst, måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Därför förbehåller sig Göteborgs universitet rätten:

att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar webbplatsen.

att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in. Det är inte heller tillåtet att använda alumndatabasen i kommersiellt rekryteringssyfte eller sprida reklam.

att göra noteringar utifrån de kontakter som Göteborgs universitet har med dig av medarbetare som jobbar med att utveckla alumnkontakterna.

att för statistiska ändamål göra sammanställningar av den information du har lämnat. Informationen kommer att vara i avidentifierat skick och går inte att härleda till en viss person.

att uppdatera villkoren som beror på utveckling och förbättringar av alumndatabasen (till exempel vid en systemuppdatering). De aktuella villkoren finns alltid publicerade på vår webbsida.

Frågor
Göteborgs universitet är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor kring alumndatabasen är du välkommen att kontakta centrala alumnkoordinatorn på 031-786 6903 eller alumn@gu.se. Det går också bra att skriva till adressen:

Göteborgs universitet, Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg.